25 mln złotych wsparcia dla Portu Lotniczego Poznań – Ławica

26.02.2021
25 mln złotych wsparcia dla Portu Lotniczego Poznań  – Ławica

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w dniu 25 lutego 2021 roku udzielił bezpośredniego wsparcia finansowego w wysokości 25 mln złotych w ramach Dużej Pożyczki Płynnościowej Portowi Lotniczemu Poznań – Ławica Sp. z o.o. im. Henryka Wieniawskiego, który podobnie jak cała branża lotnicza zmaga się z negatywnymi skutkami epidemii COVID – 19.

– Miniony rok dotknął negatywnymi skutkami pandemii wszystkich przedsiębiorców, stąd duża część środków będących w dyspozycji Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju została skierowana na pomoc regionalnej gospodarce – podkreślił Wojciech Marcinkiewicz, Prezes Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju.

Siatka połączeń lotniczych oferowana przez Port Lotniczy Poznań – Ławica ma istotny wpływ na rozwój branży turystycznej oraz branż powiązanych – hotelarskiej, gastronomicznej, a w rezultacie kreuje wizję Poznania, jak i całego województwa wielkopolskiego jako miejsc atrakcyjnych dla inwestorów oraz sprzyjających aktywności gospodarczej.

O strategicznym znaczeniu lotniska świadczy fakt uwzględnienia potrzeby rozwoju Portu Lotniczego Poznań-Ławica jako jednego z kluczowych kierunków interwencji w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku, Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego, a także w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+. Należy także wspomnieć, że lokalizacja międzynarodowego portu lotniczego w Poznaniu figuruje wśród podstawowych, korzystnych czynników rozwoju Wielkopolski wymienianych w Planie Transportowym dla Województwa Wielkopolskiego, a lotnisko Ławica jest jednym z dziewięciu (w skali województwa) elementów sieci bazowej, będącej kluczową częścią kompleksowej sieci, obejmującej połączenia o znaczeniu strategicznym dla największych europejskich i światowych przepływów transportowych (sieć TEN-T).

– Wsparcie udzielone Portowi Lotniczemu Poznań –  Ławica  pozwoli nie tylko przetrwać ten niekorzystny dla branży okres, ale także osiągnąć wymierne korzyści zarówno społeczne, jak i ekonomiczne w skali całego regionu – zaznaczył Wojciech Marcinkiewicz, Prezes WFR.

Pożyczka została udzielona ze środków zwróconych z Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na 6 lat i jest przeznaczona na cele obrotowe.