„Wielkopolska Konkurencyjna – możliwości rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP”

Data
27.04.2021
Zapisuję się
„Wielkopolska Konkurencyjna – możliwości rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP”

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o. o. wspólnie  z Burmistrzem Rychwała oraz Burmistrzem Ślesina zapraszają na bezpłatne webinarium pn.

„Wielkopolska Konkurencyjna – możliwości rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP”.

Konferencja odbędzie się 27 kwietnia br., w godzinach 10.00 – 12.00 za pośrednictwem platformy YouTube.

Celem wydarzenia, skierowanego do przedsiębiorców z Gminy Rychwał oraz Gminy Ślesin jest przedstawienie kompleksowej oferty Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju adresowanej do lokalnych przedstawicieli MŚP.

Spotkanie będzie dobrą okazją do zapoznania się z produktami finansowymi dla  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które umożliwiają:

  • uzyskanie lub wzmocnienie potencjału ekspansyjnego (eksport);
  • finansowanie realizacji zamówienia publicznego;
  • finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług;
  • finansowanie zakupu nieruchomości zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego, powiązanych z prowadzoną działalnością;
  • finansowanie realizacji inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, elektromobilność oraz wykorzystanie OZE, mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza;
  • wsparcie poręczeniowe (zabezpieczenie spłaty zobowiązań inwestycyjnych, obrotowych).

Ponadto podczas spotkania Michał Kurzawski, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przybliży uczestnikom webinarium temat Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w perspektywie 2021+.

Natomiast Karolina Maj, Doradca Google zaprezentuje temat bezpłatnego wsparcia dla przedsiębiorców w ramach programu Firmy Jutra organizowanego przez Google, Polski Fundusz Rozwoju i Operatora Chmury Krajowej.

Serdecznie zapraszamy!