Bezpłatne webinarium „Wielkopolska Konkurencyjna – możliwości rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP”

Data
12.05.2021
Godzina
10:00-12:30
miejsce
Platforma YouTube
Zapisuję się
Bezpłatne webinarium „Wielkopolska Konkurencyjna – możliwości rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP”

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o. o. wspólnie z Prezydentem Konina oraz Prezesem Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zapraszają na bezpłatne webinarium pn.

„Wielkopolska Konkurencyjna – możliwości rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP”

Konferencja odbędzie się 12 maja br., w godzinach 10:00 – 12:30 za pośrednictwem platformy YouTube.

Celem wydarzenia skierowanego do przedsiębiorców z Konina i aglomeracji konińskiej jest przedstawienie kompleksowej oferty Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju adresowanej do lokalnych przedstawicieli MŚP.

Spotkanie będzie dobrą okazją do zapoznania się z produktami finansowymi dla  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które umożliwiają:

  • uzyskanie lub wzmocnienie potencjału ekspansyjnego (eksport);
  • finansowanie realizacji zamówienia publicznego;
  • finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług;
  • finansowanie zakupu nieruchomości zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego, powiązanych z prowadzoną działalnością;
  • finansowanie realizacji inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, elektromobilność oraz wykorzystanie OZE, mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza;
  • wsparcie poręczeniowe (zabezpieczenie spłaty zobowiązań inwestycyjnych, obrotowych).

Ponadto Maciej Sytek, Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie przedstawi Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – nowy instrument finansowy w ramach polityki spójności.

Podczas spotkania Michał Kurzawski, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przybliży uczestnikom webinarium temat Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w perspektywie 2021+.

Natomiast Karolina Maj, Doradca Google zaprezentuje temat bezpłatnego wsparcia dla przedsiębiorców w ramach programu Firmy Jutra organizowanego przez Google, Polski Fundusz Rozwoju i Operatora Chmury Krajowej.

Serdecznie zapraszamy !