Pośrednik / Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości

Stowarzyszenie jest organizacją działającą na zasadach niekomercyjnych, utworzoną z inicjatywy Miasta i Gminy w Ostrzeszowie w 1994 r. Jako organizacja pozarządowa jest partnerem dla władz samorządowych. Wspiera zadania rozwoju gospodarczego naszego miasta i regionu poprzez stwarzanie korzystnych warunków rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Dla realizacji tego celu został uruchomiony Inkubator Przedsiębiorczości, Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Centrum Informacji ułatwiające start nowopowstającym i rozwój istniejącym podmiotom gospodarczym.

POŻYCZKA OBROTOWA

Oferty Pośrednika