Pośrednik / Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zajmuje się świadczeniem usług o charakterze informacyjnym, doradczym, szkoleniowym i finansowym, skierowanym do osób prowadzących mikro małe i średnie przedsiębiorstwa, osób rozpoczynających działalność gospodarczą, bezrobotnych, młodzieży oraz osób pragnących podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje. Celem Stowarzyszenia OCWP jest wsparcie wszelkich działań, które przyczyniają się do rozwoju województwa wielkopolskiego oraz promowanie idei przedsiębiorczości i aktywności społecznej. OCWP wspiera rozwój przedsiębiorców, a także zachęca do tworzenia nowych firm poprzez udzielanie pożyczek na korzystnych warunkach. Ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które jeszcze bardziej rozwiną nasz region i uczynią go bardziej atrakcyjnym dla mieszkańców i przedsiębiorców.

POŻYCZKA OBROTOWA

Oferty Pośrednika