Blog

Ochronę środowiska i w potocznie używanym języku – ekologię pokrótce definiuje się jako szeroko rozumiane działania prowadzone na rzecz ochrony zasobów naturalnych występujących na Ziemi. Jak bardzo powinniśmy liczyć się i dbać o nasze środowisko naturalne każdy wie ale, czy aby stosujemy się do przestrzegania reguł? Z tą refleksją należy zmierzyć się …

Czytaj Więcej...

Tym razem polecamy syntetyczny raport na temat rynku ukraińskiego i niech zachętą do jego lektury będą słowa Kierownika Zagranicznego Biura Handlowego w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. Pana Karola Kubicy: „Ukraina należy do krajów bliskich Polsce geograficznie i kulturowo. Polska dla Ukrainy jest jednym z najważniejszych partnerów handlowych. W latach …

Czytaj Więcej...

  Zachęcamy do zapoznania się z artykułem o istocie, roli i znaczeniu samorządu gospodarczego – autorstwa Wojciecha Kruka – Prezydenta Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, przedsiębiorcy, polityka i aktywnego uczestnika życia gospodarczego wielu organizacji biznesowych. Publikacja ta jest zbiorem osobistych spostrzeżeń i uwag Prezydenta Kruka, opartych o jego wieloletnią praktykę, wiedzę wynikająca z kontaktów z …

Czytaj Więcej...

Wygrany przetarg związany z zamówieniem publicznym i co dalej? Jak sfinansować jego realizację? Na co zwrócić uwagę ubiegając się o finansowanie zewnętrzne? Niejednokrotnie zdarza się, że zwycięzca przetargu poszukuje pieniędzy na realizację kontraktu dopiero po podpisaniu kontraktu. Najczęściej sytuacja zdarza się przy finansowaniu wysokokwotowych kontraktów budowlanych realizowanych na rzecz JST, jak na …

Czytaj Więcej...

Dla tych wszystkich, którzy nie są ekspertami, nie pracują zawodowo w powiązanej branży lub po prostu nie uważali na lekcji chemii. Słów kilka o wodorze. Jest on w powszechnej opinii paliwem doskonałym, można z niego wytwarzać prąd, a z prądu ponownie wodór co tworzy tzw. pętlę energetyczną, całkowicie przyjazną środowisku. Stosowany w …

Czytaj Więcej...