Blog

Jeszcze 10 dni na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zjawisko smogu i potrzeba przeciwdziałania mu w ostatnich latach stały się jednym z najbardziej palących problemów w naszym kraju. Samo negatywne zjawisko nie jest nowe, ale znacząco wzrasta świadomość społeczna na jego temat, a co za tym idzie – oczekiwanie podejmowania …

Czytaj Więcej...

„Moja babićka pochaz’i z Chrzanowa” tak kilka ładnych lat temu wybrzmiewał slogan reklamowy dużej kampanii marketingowej. Zachęcał do zakupu, spożycia, ale przede wszystkim odwoływał się do pozytywnych emocji, wynikających z bliskości kulturowej i geograficznej, jakie bez wątpienia są wspólnym atutem Polski i Czech. Idąc krok dalej… warto odpowiedzieć na pytanie, co wynika …

Czytaj Więcej...

Nadchodzi dyrektywa RED II To ważny i wyczekiwany przez wielu polskich przedsiębiorców instrument, którego implementacja umożliwi konsumentom produkcję własnej energii elektrycznej – samodzielnie lub będąc częścią społeczności energetycznej działającej w zakresie energii odnawialnej, bez nieuzasadnionych ograniczeń. Dyrektywa RED II, zwana także biopaliwową, została uchwalona przez Parlament Europejski i Radę UE w grudniu 2018. …

Czytaj Więcej...

Firmy rodzinne. Ważny i trwały element pejzażu życia gospodarczego Pisząc o firmie rodzinnej, nietrudno oprzeć się wrażeniu, że pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi na myśl większości z nas, to jej lokalny charakter. Firmy rodzinne na przestrzeni lat wtopiły się niejako w pejzaż gospodarczy związany z danym miejscem i mimo ekspansywnego charakteru działalności niektórych …

Czytaj Więcej...

O gospodarce, wzajemnych relacjach… Polski i Francji, tym razem Parlez vous français – czy mówisz po francusku? Nie podejmując się próby odpowiedzi na pytanie o poziom znajomości języka francuskiego wśród Polaków, wiemy na pewno, że sformułowanie to kojarzy wielu z nas. Stawiając kolejny krok na gruncie rozważań lingwistycznych, warto odpowiedzieć sobie na …

Czytaj Więcej...