Blog

Jak przygotować się do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym? Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) to główny akt prawny regulujący proces przetargowy. Podmioty zobligowane do jej stosowania, zwane zamawiającymi, dla możliwości zawarcia umowy, muszą przeprowadzić formalną procedurę wyboru wykonawcy w jednym z trybów postępowania opisanych w ustawie. Podstawowe tryby przeprowadzenia postępowania to …

Czytaj Więcej...

Myślisz o prowadzeniu interesów w środowisku odmiennym kulturowo? Konieczne zapoznaj się z zasadami savoir-vivre’u panującymi w danym państwie. Współczesny świat i środowisko zawodowe charakteryzuje duża wrażliwość na kwestie związane z kulturą osobistą. Znajomość etykiety w biznesie oraz umiejętność zachowania nienagannych manier jest cechą niezbędną dla dobrego menedżera, przedsiębiorcy. Etykieta biznesu to zbiór …

Czytaj Więcej...

Województwo wielkopolskie jest regionem atrakcyjnym inwestycyjnie, sprzyjającym aktywności gospodarczej. Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu działa na rzecz rozwoju regionu, także poprzez wsparcie finansowe MŚP. Środki przeznaczone na rozwój, czyli środki na inwestycje pochodzą głównie ze środków zwróconych z inicjatyw JESSICA 2007-2013 oraz JEREMIE 2007-2013. Inicjatywa JESSICA 2007-2013 …

Czytaj Więcej...

Spółki samorządowe są powoływane przeważnie w celu prowadzenia działalności zaspokajających potrzeby mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców m.in. w zakresie wody, ścieków, odpadów komunalnych, komunikacji, budownictwa komunalnego oraz energii cieplnej, ale także po to aby promować region oraz działać na rzecz jego rozwoju. Spółki samorządowe są bardzo ważne dla rozwoju regionalnego ponieważ spełniają istotną …

Czytaj Więcej...

Płynność finansowa to niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa jeden z fundamentów sprawnie działającej firmy. W ostatnich miesiącach wiele banków zdecydowało się na zaostrzenie kryteriów udzielenia kredytów dla przedsiębiorstw. Jednak linia kredytowa w banku to nie jedyna możliwość uzyskania pieniędzy na rozwój. Jeśli planujesz rozpoczęcie aktywności biznesowej lub prowadzisz firmę z sektora mikro, małych …

Czytaj Więcej...