Krajowy System e-Faktur. Przedsiębiorcy rozpoczynają przygotowania do nowych wymogów

23.01.2023
Krajowy System e-Faktur. Przedsiębiorcy rozpoczynają przygotowania do nowych wymogów

Rewolucja w sposobie wystawiania faktur i zarządzania ich obiegiem jest przesądzona. Przedsiębiorcy oraz inne organizacje, a w szczególności ich działy finansowo-księgowe, mają rok na dostosowanie się do zmian. Od 2024 wszystkie faktury będą miały jedynie formę elektroniczną. W obligatoryjnym Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) przedsiębiorca będzie musiał wystawiać wszystkie faktury. Dotyczy to również rozliczeń zaliczkowych oraz korekt. Dany kontrahent z centralnej platformy pobierze dokumenty wystawione dla niego, a służby skarbowe otrzymają dostęp do wszystkich faktur bezpośrednio po ich wystawieniu i w każdym dowolnym momencie, ponieważ KSeF umożliwi także archiwizację.  

Co więcej, omawiany rodzaj dokumentów zostanie ujednolicony – obowiązkowy stanie się urzędowy wzór. Wystawianie faktur ustrukturyzowanych dla podatników zagranicznych niemających stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce pozostanie fakultatywne. 

Prace w Ministerstwie Finansów oraz legislacyjne są w toku. Celem zmian jest dążenie do wyeliminowania nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT oraz jego wyłudzania.

Dla przedsiębiorców to kolejna przestrzeń, w której będą musieli zakasać rękawy i sięgnąć do kieszeni. Trudno przecież sobie wyobrazić, że implementacja KSeF odbędzie się bez kosztowo. Tym bardziej, że jej fiskalny kontekst kojarzy się jednoznacznie, a miejscem odpowiadającym roli czyśćca mogą być nałożone konkretne sankcje za brak działania wg nowych zasad. Na pierwszy ogień w związku z tym, pójdą systemy informatyczne wspierające działalność firm i podmiotów w warstwie księgowej. Każdy podmiot stanie przed koniecznością rewizji wewnętrznego obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz ich akceptacji, by uwzględnić nie tylko wewnętrzną strukturę organizacyjną i procedury, ale również wymogi KSeF. Przygotowanie oprogramowania do zarządzania finansami wg nowych reguł jest oczywistym niezbędnym zadaniem. Podkreślić należy, że Ministerstwo Finansów gwarantuje dostęp do  darmowej aplikacji, którą może posiłkować się biznes we wdrożeniu omawianych obowiązków.

Z pewnością czas okaże się najlepszym recenzentem planowanych zmian. Wśród zalet sygnalizowanych przez autorów można znaleźć brak konieczności raportowania poprzez pliki JPK_FA. Ponadto raz wystawiona faktura będzie trwale widniała w systemie, co ułatwi dotarcie do niej w przypadku jej zaginięcia. Kluczowym oczekiwanym benefitem ma być skrócenie czasu zwrotu podatku VAT z  60 do 40 dni. Na tym walorze skupiają się przedsiębiorcy, którzy obecnie poza wysiłkami nad rozliczeniem za 2021 rok wg tak licznie aktualizowanych zmian wynikających z Polskiego Ładu zmuszeni są zapewnić dostosowania do KSeF.  

Na biurku leży segregator, tablet na którym wyświetla się faktura oraz okulary. osoby pracującej na tablecie.

Na postawie:
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8626543,ksef-od-kiedy-co-to-2023-2024-e-faktury-elektroniczne-krajowy-system-efaktur.html
https://businessinsider.com.pl/prawo/to-bedzie-najwieksze-podatkowe-wyzwanie-dla-firm-w-tym-roku/997bzlt  
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/tax/articles/alerty-podatkowe/Obowiazkowe-e-fakturowanie-w-ramach-KSeF-od-stycznia-2024-planowane-rozwiazania.html