Zwiększamy dostępność kapitału na rozwój miast

16.06.2023
Zwiększamy dostępność kapitału na rozwój miast

Zwiększamy dostępność pomocy finansowej na rozwój obszarów miejskich. Wprowadzamy pożądane zmiany w Pożyczce Miejskiej:

  • Zmiany w oprocentowaniu. Od teraz oprocentowanie może być stałe lub zmienne. Już od 3,81%.
  • Dodanie preferencji, które umożliwiają obniżenie oprocentowania.
  • Obniżenie marży dla projektów realizowanych na Obszarach Strategicznych Interwencji oraz wykorzystujących innowacyjne rozwiązania smart city lub rozwiązania proekologiczne.
  • Możliwość przeznaczenia środków na pokrycie wkładu własnego wymaganego do projektów realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.
  • Uproszczenie dokumentacji aplikacyjnej.

Zaktualizowaliśmy dokumentację Pożyczki Miejskiej. Regulamin oraz Karta produktu prezentują aktualne, pełne warunki oferty. Udostępniamy wsparcie finansowe, które umożliwia dogodną realizację przedsięwzięć inwestycyjnych przyczyniających się do rozwoju obszarów miejskich na terenie Wielkopolski. Zapraszamy do bezpośrednich konsultacji planowanych projektów. Niezobowiązująco dokonamy wstępnej oceny potencjału finansowego oraz przygotujemy propozycję na podstawie indywidualnej analizy!