Zmiany w Zarządzie Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju

20.10.2023
Zmiany w Zarządzie Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju

Dziś Pani Katarzyna Kierzek-Koperska, Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o., pożegnała się z naszym zespołem z uwagi na rozpoczynany nowy etap działalności publicznej jako Posłanka na Sejm RP. 

Funkcję Wiceprezesa K. Kierzek-Koperska sprawowała od 15 lutego 2021 roku, aktywnie wspierając realizację zadań powierzonych Spółce, dbając o umacnianie jej pozycji na rynku finansowym czy podejmując działania na rzecz dostosowywania oferty pomocowej Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju do potrzeb jego interesariuszy.

Pani Prezes, dziękujemy za inspirującą współpracę i życzymy wyłącznie sukcesów w pełnieniu służby publicznej.