Święto Wielkopolski

01.07.2024
Święto Wielkopolski

Tysiące osób w Poznaniu, tysiące osób w Kaliszu w dwie ostatnie soboty czerwca świętowały 20-lecie Polski i Wielkopolski w Unii Europejskiej podczas Pikników na FEST! organizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.   

– Piknik jest okazją do podsumowania 20 lat naszego członkostwa we wspólnocie europejskiej! To był dla naszego regionu dobry czas. Te dwie dekady dały nam pokój, dostęp do europejskich rynków, ogromne fundusze na rozwój, ale też praworządność i poszanowanie praw człowieka. Także swobodę przemieszczania się po Europie oraz satysfakcję, że należymy do wspólnoty demokratycznych państw europejskich – podkreślał Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Nasze województwo należy do najlepiej rozwijających się regionów Polski. O jego potencjale można było przekonać się za sprawą Miasteczka Samorządowego, które stanowiło centrum każdego z pikników. Instytucje z obszarów kultury, edukacji, zdrowia, ochrony środowiska, ale też badań naukowych, innowacji technologicznych, funduszy pomocowych prezentowały możliwości i dorobek samorządu wojewódzkiego w rozwoju gospodarczym regionu, a także pielęgnowaniu dziedzictwa kulturowego. Wielkopolski Fundusz Rozwoju również brał udział w powyższej prezentacji, przedstawiając swój wkład w zapewnianiu systemu publicznego finansowania projektów wspierających przedsiębiorczość i wdrażanie celów strategicznych Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Poznaj szczegółowe relacje z wydarzeń: