Sprawiedliwość terytorialna a rozwój | Nowy artykuł na blogu

26.05.2023
Sprawiedliwość terytorialna a rozwój | Nowy artykuł na blogu

„(…) koncepcja sprawiedliwości terytorialnej ma istotne znaczenie dla wyjaśniania współczesnych procesów rozwojowych. Wynika to z jej zbieżności z długookresowymi celami rozwoju zrównoważonego. Powszechne dążenie do tworzenia warunków dla poprawy spójności ekonomicznej, społecznej i przestrzennej w zgodzie z zasadami rozwoju zrównoważonego włącza koncepcję sprawiedliwości terytorialnej w główny nurt współczesnych rozważań nad ukierunkowaniem i przebiegiem procesów rozwojowych” – podkreśla Profesor Paweł Churski w publikowanym na naszym blogu artykule „Czy sprawiedliwość terytorialna jest potrzebna w procesie rozwoju?”.

Zachęcamy do tej interesującej lektury!