Chorwacko-wielkopolskie inspiracje gospodarcze  

17.07.2023
Chorwacko-wielkopolskie inspiracje gospodarcze  

Pełną zgodność co do możliwości rozwinięcia współpracy gospodarczej między Wielkopolską a chorwackim regionem: Żupanią Vukovarsko-Srijemską podkreślali wspólnie Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Wojciech Marcinkiewicz, Prezes Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju podczas środowego spotkania z Żupanem Damirem Dekanićem i towarzyszącą mu delegacją. 

Obrady odbyły się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i zostały skupione wokół tematów gospodarczych. Gości zainteresował potencjał wystawienniczy i szanse międzynarodowej wymiany handlowej. Zaciekawienie wzbudziły też rozwiązania w zakresie dystrybucji środków unijnych, w tym szczególnie zwrotnych instrumentów finansowych. Prezes W. Marcinkiewicz przedstawił sposób zarządzania wsparciem pożyczkowym i gwarancyjnym pochodzącym z funduszy UE, sprawdzone praktyki i zaplecze instytucjonalne.   

Delegacja Chorwacka w Wielkopolsce realizowała kilkudniową wizytę na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Dokładna relacja dostępna jest tutaj.

Współpraca Wielkopolski i Żupanii Vukovarsko-Srijemskiej trwa już 10 lat. Jej pierwotną podstawą było wsparcie partnerów szczególnie w kontekście prorozwojowego wydatkowania środków unijnych, które przysługiwały Chorwacji w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

W gospodarce omawianego regionu najbardziej reprezentowane są rolnictwo, leśnictwo, przetwórstwo drewna oraz przemysł spożywczy i przetwórczy, których udział wynosi obecnie około 40%. W ostatnich latach coraz większe znaczenie mają handel, rzemiosło i działalność usługowa. Dobrze funkcjonuje produkcja cukru, spirytusu, mleka i przetworów mlecznych, produktów młyńskich i piekarniczych, mięsa i wędlin, przetworów owocowo-warzywnych, wina, pasz. Warto zauważyć, że na obszarze regionu znajdują się przepompownie ropy i gazu.