Przedsiębiorczość – siła powiatu poznańskiego

30.06.2023
Przedsiębiorczość – siła powiatu poznańskiego

Znaczące dla gospodarki role przedsiębiorców oraz otoczenia samorządowego podkreślała Katarzyna Kierzek-Koperska, Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, podczas czerwcowych konferencji biznesowych w Kórniku i Swarzędzu pt. „Wielkopolska konkurencyjna”.

Na spotkaniach przedstawiliśmy między innymi wdrożone w ostatnim czasie ułatwienia w dostępie do kapitału na rozwój działalności eksportowej, zapewnianiu płynności przy realizacji zamówień publicznych oraz na realizację projektów inwestycyjnych na obszarach miejskich, w tym preferencjach, które umożliwiają uzyskanie pomocy zwrotnej przy oprocentowaniu już od 3,81% w skali roku. Uwagę uczestników zwróciła także nowa możliwość w zakresie wyboru rodzaju oprocentowania – stałego lub zmiennego.

Gros z osób biorących udział w konferencji poszukuje rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną posiadanych nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Odpowiedzią na te potrzeby jest Pożyczka EKOenergetyczna II. Finansuje ona poza rozwiązaniami infrastrukturalnymi też zakup niskoemisyjnych środków transportu.

Wiceprezes K. Kierzek-Koperska zwracała uwagę na komplementarność instrumentów zwrotnych wobec systemu dotacji z Unii Europejskiej. Szanse w tym zakresie oferowane przez Samorząd Województwa  Wielkopolskiego pozwalają na przeprowadzenie projektów wpływających w sposób realny na zrównoważony rozwój regionalnych przedsiębiorstw i podmiotów publicznych, a także organizacji pozarządowych.             

Program organizowanych przez nas konferencji wzbogacają również prelekcje poświęcone podatkom. Zagadnienia dotyczące zmian, fundacji rodzinnych, procesu sukcesji, ulg dominują w tej części wystąpień oraz są przedmiotem indywidualnych konsultacji, które zapewniamy podczas spotkań.

Za udaną współpracę przy relacjonowanych wydarzeniach dziękujemy naszym partnerom:

  • Urzędom Miasta i Gminy w Kórniku oraz Swarzędzu,
  • Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego,
  • Wielkopolskiemu Oddziałowi Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
  • Bankowi Gospodarstwa Krajowego.