Pozytywne wyniki kolejnego etapu procesu pozyskiwania nowych środków finansowych na rozwój gospodarczy Wielkopolski

06.06.2024
Pozytywne wyniki kolejnego etapu procesu pozyskiwania nowych środków finansowych na rozwój gospodarczy Wielkopolski
  • Wynikiem pozytywnym zakończyła się ocena merytoryczna wniosków Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju o przyznanie środków na stworzenie nowych instrumentów finansowych o wartości przekraczającej 211 mln zł. Informujemy o tym ważnym kroku, zaznaczając, że nie jest to finalna decyzja, ale ważny sukces na drodze do zwiększenia atrakcyjności naszej oferty wsparcia.
  • Procedura naborów niekonkurencyjnych, w której bierzemy udział, prowadzona jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027: działania 01.05  Wsparcie konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw w dostosowaniu do wyzwań gospodarki – Instrumenty finansowe, a także działania 07.02 Rewitalizacja – Instrumenty finansowe.
  • Zakłada się, iż Wielkopolski Fundusz Rozwoju we wdrażaniu instrumentów finansowych w ramach wyżej wymienionego działania 01.05 będzie pełnił rolę Podmiotu Wrażającego Fundusz Powierniczy i wybierze Podmioty Wdrażające Fundusze Szczegółowe, które będą oferować ostatecznym odbiorcom wsparcie w formie produktów finansowych, udzielać im finansowania i obsługiwać zawarte z ostatecznymi odbiorcami umowy inwestycyjne.
  • Z kolei w działaniu 07.02 Rewitalizacja przewiduje się, że zostanie ono wdrożone przy udziale Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, który będzie pełnił rolę Podmiotu Wdrażającego Fundusz Szczegółowy, realizując między innymi zadania związane z udzielaniem wsparcia w formie produktów finansowych, obsługą zawartych z ostatecznymi odbiorcami umów inwestycyjnych oraz działania z zakresu kontroli, monitoringu, sprawozdawczości, rozliczeń, czy informacji i promocji.
  • Zachęcamy do śledzenia naszych aktualności, w których będziemy informować o przebiegu procesu aplikowania o środki z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz nowościach w naszej ofercie.