Zmiany w oprocentowaniu

21.06.2023
Zmiany w oprocentowaniu

Zwiększamy elastyczność popularnych instrumentów finansowych z naszej oferty – Pożyczek Ekspansja i Regionalnej. Udogodnienia pozytywnie wpłyną na korzystanie ze wsparcia oraz dostosowywanie go do indywidualnych potrzeb oraz zmieniających się uwarunkowań rynkowych.

  • Wdrażamy możliwość wyboru rodzaju oprocentowania – obecnie może być ono stałe lub zmienne.
  • Preferencyjne warunki, otwarte podejście do rodzaju finansowanych wydatków, karencji, opcjonalność w zakresie wkładu własnego, a także doceniany walor, jakim jest brak opłat i prowizji za udzielanie pożyczek, przeważają o konkurencyjności naszej oferty pomocowej.
  • Dodatkowo uprościliśmy dokumentację aplikacyjną, a złożenie wniosku w wersji elektronicznej jest wystarczające i skraca  czas procedowania.
  • Finansowanie wydatków inwestycyjnych, potrzeb kapitałowych przedsiębiorstw na zapewnienie płynności przy projektach rozwijających eksport lub realizowanych zamówieniach publicznych teraz staje się jeszcze prostsze!

Chętnie skonsultujemy Państwa koncepty biznesowe i przygotujemy indywidualną ofertę. Zapraszamy do kontaktu!