Pierwsza umowa w ramach Linii Reporęczeniowej

18.09.2023
Pierwsza umowa w ramach Linii Reporęczeniowej

Pierwsza umowa w ramach Linii Reporęczeniowej została dziś podpisana z Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Dzięki temu regionalne firmy z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw będą mogły korzystać z nowej puli poręczeń transakcji o charakterze obrotowym i inwestycyjnym. Dostęp do tego rodzaju produktu gwarantuje biznesowi zwiększenie ułatwień w realizacji przedsięwzięć rozwojowych, zawieraniu nowych kontraktów.  

– To pierwszy na rynku tak innowacyjny instrument, bowiem przewiduje między innymi nową formułę rozliczania z pośrednikiem finansowym. Wśród atutów podkreślić należy choćby dowolność wyboru terminu i liczby udzielanych poręczeń – podkreśla Wojciech Marcinkiewicz, Prezes Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju.

– Opierając się na wieloletnich doświadczeniach w oferowaniu instrumentów gwarancyjnych, stworzyliśmy nowatorską w swej elastyczności formułę współpracy z pośrednikami finansowymi, która daje możliwość bieżącego dostosowywania oferty poręczowej w zależności od zmieniającego się zapotrzebowania ze strony przedsiębiorców – dodaje Wiceprezes Zarządu, Katarzyna Kierzek-Koperska.

Nabór aplikacji do Linii Reporęczniowej prowadzony jest w trybie ciągłym. Fundusze poręczeniowe mogą składać wnioski o uruchomienie limitu reporęczenia i kapitału reporęczeniowego w celu zabezpieczenia jednostkowych poręczeń udzielanych przedsiębiorstwom z sektora MŚP z województwa wielkopolskiego. Pełna dokumentacja znajduje się na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy do współpracy.