Nowe możliwości wsparcia finansowego dla MŚP

07.07.2022
Nowe możliwości wsparcia finansowego dla MŚP

Przedsiębiorcy z sektora MŚP mają do dyspozycji dwie nowe możliwości pozyskania środków. Wielkopolski Fundusz Rozwoju wprowadza na rynek kolejne instrumenty finansowe na preferencyjnych warunkach.

Pożyczka Prorozwojowa umożliwia finansowanie wydatków inwestycyjnych oraz obrotowych, związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa – wyjaśnia Wojciech Marcinkiewicz, Prezes Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju. – To szansa dla firm borykających się z trudnościami wynikającymi z obecnej sytuacji gospodarczej na realizację inwestycji i zapewnienie płynności – dodaje Prezes W. Marcinkiewicz.

Na walory drugiego instrumentu zwraca uwagę Katarzyna Kierzek-Koperska, Wiceprezes WFR, która podkreśla, że nowa Pożyczka EKOenergetyczna II jest odpowiedzią na coraz większe potrzeby biznesu dotyczące poprawy efektywności energetycznej, zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawy jakości powietrza.

Pożyczki Prorozwojową i EKOenergetyczną II dystrybuować będzie Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. na mocy Umowy Pośrednika I stopnia, którą zawarliśmy 6 lipca br. Terminy naboru i jego warunki będą publikowane stronie internetowej WARP.

Obie oferty skierowane są do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa wielkopolskiego. Podstawowe parametry pożyczek:

Pożyczka Prorozwojowa:

 • Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjno-obrotowych ukierunkowanych na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw.
 • Wartość jednostkowej pożyczki: od 10.000,00 zł do 500.000,00 zł.
 • Nie jest wymagany wkład własny.
 • Okres spłaty do 72 miesięcy.
 • Karencja w spłacie kapitału może wynieść 6 miesięcy.

Pożyczka EKOenergetyczna II:

 • Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, w szczególności w zakresie:
  – produkcji, transportu, magazynowania lub wykorzystywania wodoru,
  – poprawy efektywności energetycznej,
  – produkcji energii z OZE,
  – zakupu niskoemisyjnych środków transportu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Maksymalna wartość pożyczki: 1.000.000,00 zł.
 • Nie jest wymagany wkład własny.
 • Okres spłaty do 132 miesięcy.
 • Karencja w spłacie kapitału może wynieść 18 miesięcy.

Wsparcie udzielane będzie ze środków powierzonych Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju przez Województwo Wielkopolskie, które pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.