KONFERENCJA | Instrumenty finansowe w budowie zrównoważonego rozwoju regionu

12.06.2024
KONFERENCJA | Instrumenty finansowe w budowie zrównoważonego rozwoju regionu

Podmioty gospodarcze do stymulowania progresu potrzebują stabilnego dostępu do źródeł kapitału. Istotne znaczenie w systemie gwarantowania wsparcia finansowego odgrywają Regionalne Fundusze Rozwoju dystrybuujące środki publiczne – powiedział Wojciech Marcinkiewicz, Prezes Zarządu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, podczas spotkania konferencyjnego „Instrumenty finansowe w budowie zrównoważonego rozwoju regionu”.

W trakcie ostatnich dwóch dni grono kilkudziesięciu menedżerów instytucji finansowych na zaproszenie WFR spotkało się na konferencji, by uczestniczyć w debacie poświęconej temu, jak mechanizmy finansowania zwrotnego zbudowane w oparciu o fundusze Unii Europejskiej mogą stymulować rozwój gospodarczy regionu, zapewniać komplementarność wobec dotacji UE i gwarantować kapitałowe uzupełnianie biznesplanów lokalnych przedsiębiorstw czy podmiotów publicznych.

Dyskusje nie pominęły również zagadnień operacyjnych związanych z ekosystemem obiegu środków publicznych, wyzwaniami identyfikacji potrzeb rynkowych, a także sytuacji makroekonomicznej oddziałującej na kondycję gospodarczą każdego z uczestników sektora biznesowego, w tym instytucji finansowych.

Konferencję „Instrumenty finansowe w budowie zrównoważonego rozwoju regionu” przeprowadziliśmy w dniach 11-12 czerwca br. W gronie osób biorących udział w spotkaniu znaleźli się przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz regionalne podmioty wdrażające instrumenty finansowe pochodzące ze środków unijnych.