Jak wspierać biznes? Konferencyjna debata w Książu Wielkopolskim

19.06.2024
Jak wspierać biznes? Konferencyjna debata w Książu Wielkopolskim
  • Gmina Książ Wielkopolski dba o rozwój lokalnej przedsiębiorczości, stąd nasza obecność w tej miejscowości z kolejną konferencją z cyklu „Wielkopolska Konkurencyjna”.
  • Biznes do rozwoju potrzebuje kapitału. O jego źródłach pochodzących ze środków UE – opcjach finansowania zwrotnego oraz dotacyjnego – rozmawialiśmy z przedsiębiorcami, którzy licznie wzięli udział w spotkaniu konferencyjnym. Cele rozwojowe, które były rozważane do finansowania, skupiły się wokół planów rozbudowy zaplecza infrastrukturalnego, poszukiwania nowych rynków zbytu czy optymalizacji kosztów poprzez inwestycje w rozwiązania ekoenergetyczne.
  • Dziękujemy samorządowi Książa Wielkopolskiego za zaproszenie oraz współorganizację omawianego wydarzenia, a pozostałym partnerom – Głównemu Punktowi Informacyjnemu Funduszy Europejskich w Poznaniu i Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego – za wartościowe wystąpienia.