Gmina Rokietnica docenia przedsiębiorczość i promuje potencjał ESG

25.01.2023
Gmina Rokietnica docenia przedsiębiorczość i promuje potencjał ESG

Znaczenie przedsiębiorczości w nadawaniu tempa rozwoju gospodarczego oraz społecznego gmin zgodnie podkreślili Katarzyna Kierzek-Koperska, Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju i Bartosz Derech, Wójt Gminy Rokietnica, otwierając dzisiejszą konferencję „Wielkopolska konkurencyjna. Możliwości rozwoju MŚP i JST”.

Licznie przybyli na spotkanie przedstawiciele biznesu szczególną uwagę zwrócili na prezentowane zagadnienia finansowe, stające się wrażliwsze niż zwykle w dobie obecnych wyzwań, z którymi boryka się krajowa i międzynarodowa gospodarka.

Oferta wsparcia zwrotnego – preferencyjnych pożyczek i poręczeń, możliwości dotacyjne – wkrótce uruchamiane środki z nowej puli funduszy UE stanowią komplementarny pakiet pomocowy, omawiany przez ekspertów w czasie konferencji. Zaprezentowanie źródeł finansowania celów inwestycyjnych i obrotowych, projektów infrastrukturalnych, wzrostu eksportu czy przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną zostało wzbogacone przez wskazówki dotyczące zmian podatkowych. W tej części uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z dostępnymi formami rozliczenia – przykładowo coraz bardziej popularnym rozwiązaniem CIT estoński, a także ulgami podatkowymi. Zostały podkreślone również zwolnienia podatkowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Entuzjastycznie przyjęta sesja pitchingowa poświęcona znaczeniu ESG w rozwoju lokalnych samorządów potwierdza ważność tego obszaru. Dobre praktyki organizacji działających na terenie gminy Rokietnica ukazały szerokie spektrum działań, które zapewniają aktywizację społeczną i integrację grup o specjalnych potrzebach, jak np. osoby z niepełnosprawnością. Inspirujące przykłady zgromadzonym przedsiębiorcom umożliwiły poznanie sposobów realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu.

Współorganizatorem konferencji była Gmina Rokietnica, a jej parterami:

  • Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu,
  • Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej,
  • Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA.