Biznesowa Chodzież | Konferencyjne spotkanie przedsiębiorców i samorządu

07.12.2022
Biznesowa Chodzież | Konferencyjne spotkanie przedsiębiorców i samorządu

Pożądane wsparcie na cele obrotowe, potrzeby preferencyjnego finansowania, ostrożne planowanie  nowych inwestycji, pytania o rozwój sytuacji na rynku energii oraz dylematy związane z obowiązkiem rozliczeń podatków wg Polskiego Ładu – to lista zagadnień, które zdominowały konferencję z cyklu „Wielkopolska konkurencyjna. Możliwości rozwoju MŚP i JST”, która odbyła się 7 grudnia w Chodzieży.

Biorący udział w debacie lokalni przedsiębiorcy i samorządowcy z nadzieją oczekują przyszłego roku, polepszenia warunków gospodarczych. Wśród wyzwań w skali makro pojawiło się nowe dotyczące zmian w systemie podatków. Już wkrótce zaczną biec terminy pierwszej realizacji obowiązków  rozliczeniowych zgodnie z zasadami Polskiego Ładu. Dużą uwagę uczestników spotkania skupił estoński CIT – rozwiązanie szczególnie interesujące dla firm rozwijających się.

Niemniej elektryzującym tematem dyskusji okazał się wzrost cen nośników energii, czego zdążyli już doświadczyć zarówno przedstawiciele samorządu terytorialnego, jak i lokalny biznes. Rozważania skupiały się na próbie poszukania odpowiedzi na pytania, czy są szanse na odwrócenie niekorzystnych trendów, co w praktyce oznaczać może popularny termin „optymalizacja kosztów zużycia prądu” oraz jak bezpiecznie kontraktować zakupy na kolejne lata.

Powiało też optymizmem. Coraz bliższa nowa perspektywa finansowa UE może być szansą powtórnego otwarcia i wzmocnienia potencjału wielu podmiotów gospodarczych oraz samorządów. Przekonuje o tym fakt, iż w ostatnich dniach, 5 grudnia, Komisja Europejska zatwierdziła nowy program regionalny – Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Dostępne możliwości przedstawione zostały przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP.

Komplementarne dla oferty dotacyjnej są instrumenty pomocy zwrotnej. Wsparcie Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju na rozwój eksportu, realizację zamówień publicznych, inwestycji miejskich oraz ekoenergetycznych daje szanse na finansowanie przedsięwzięć biznesowych, inicjatyw jednostek samorządowych, a także innych grup inwestorów działających w regionie.

Partnerami konferencji byli Burmistrz Chodzieży oraz Chodzieski Klub Gospodarczy, którym dziękujemy za współpracę.