town

Pożyczka EKSPANSJA


Eksportujesz lub planujesz wejść na nowe rynki zagraniczne?
Skorzystaj z naszej pożyczki!
 •  

  PRODUKT FINANSOWY 2w1

  Pożyczka inwestycyjno-obrotowa
  Pożyczka obrotowa

  Poznaj szczegóły

 •  

  WIELKOPOLSKIE MŚP

  Przedsiębiorcy z sektora MŚP
  (mikro-, mali i średni),
  działający w województwie wielkopolskim,
  identyfikujący lub zamierzający identyfikować
  swój rynek zbytu jako międzynarodowy
 •  

  EKSPANSJA ZAGRANICZNA

  Uzyskanie lub wzmocnienie
  potencjału ekspansyjnego
  wielkopolskich przedsiębiorstw
  - przyszłych lub obecnych eksporterów

ATUTY NASZEJ POŻYCZKI

Oprocentowanie

stałe, od 2,85% w skali roku

Kwota pożyczki

od 500 tys. do 10 mln PLN

Okres spłaty

do 15 lat

Karencja w spłacie
kapitału

do 24 miesięcy

Brak prowizji i opłat
za udzielenie pożyczki

Finansowanie
brutto

Nabór
ciągły

Doradztwo zespołu
ekspertów

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ?
NAJEDŹ NA IKONĘ I SPRAWDŹ SAM


Budowę lub modernizację
infrastruktury produkcyjnej,
usługowej i handlowej


Zakup lub dzierżawę
nieruchomości

Zakup lub modernizację linii
produkcyjnej


Zakup maszyn, urządzeń i innego
wyposażenia

Stworzenie i wdrożenie nowych
technologii dla produktów i usług

Zakup środków transportu

Zakup surowców, materiałów
i towarów


Bieżące koszty funkcjonowania
przedsiębiorstwa

Informatyzację przedsiębiorstwa

Inwestycje w kapitał ludzki

Współpracę z pośrednikami
handlowymi


Promocję firmy, produktów,
towarów i usług w kraju
i za granicą

Zakup licencji, patentów,
know-how
lub nieopatentowanej
wiedzy technicznej

Research potencjalnych rynków zbytu

Przygotowanie dokumentacji
związanej z projektem
ekspansyjnym

JAK SKORZYSTAĆ Z POŻYCZKI EKSPANSJA?Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń:
+61 671 72 05, +61 671 71 91