Zamówienie Publiczne / Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o. o. o wartości poniżej 30 000 euro

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o. o.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o. o. o wartości poniżej 30 000 euro

Załączniki: