Zamówienie Publiczne / Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę serwera z oprogramowaniem i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem wraz z akcesoriami