BIP / Zamównienia Publiczne

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. Załączniki:

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i chemicznych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w roku 2017 Załączniki:

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o. o. Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o. o. o wartości poniżej 30 000 euro Załączniki:

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o. o. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o. o. o wartości poniżej 30 000 euro Załączniki:

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na „Zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie Programu …

Czytaj Więcej...