town

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych oraz szkoleń dla pracowników Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. 

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych oraz szkoleń dla pracowników Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Uwaga 

Odpowiedzi na pytania co do treści Zapytania ofertowego oraz informacja o przedłużeniu terminu do składania ofert

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zawiera załącznik pt.: "Odpowiedzi na pytania co do treści Zapytania ofertowego wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert"

Data utworzenia: 14.12.2017
Ostatnia aktualizacja: Redaktor merytoryczny
Data aktualizacji: 19.12.2017 10:05