Zamówienie Publiczne / Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę urządzeń elektronicznych oraz oprogramowania dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z podziałem na części

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.z siedzibą w Poznaniu

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę urządzeń elektronicznych oraz oprogramowania dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z podziałem na części

Załączniki: