Zamówienie Publiczne / Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

UWAGA

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu nie dokonał wyboru oferty

Załączniki: