Zamówienie Publiczne / Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Zapytanie ofertowe na na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

UWAGA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty