Zamówienie Publiczne / Zapytanie ofertowe na świadczenie usług dostępu do Internetu, świadczenie usług telefonicznych w technologii VoIP, oraz świadczenie usługi wirtualnej centrali telefonicznej dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług dostępu do Internetu, świadczenie usług telefonicznych w technologii VoIP, oraz świadczenie usługi wirtualnej centrali telefonicznej dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.