Zamówienie Publiczne / Zapytanie ofertowe na świadczenie przez okres 24 miesięcy usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników i kandydatów do pracy w Wielkopolskim Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Zapytanie ofertowe na świadczenie przez okres 24 miesięcy usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników i kandydatów do pracy w Wielkopolskim Funduszu Rozwoju sp. z o.o.