Zamówienie Publiczne / Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów chemicznych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów chemicznych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.