Zamówienie Publiczne / Zapytanie ofertowe na realizację w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy przez Wykonawcę zadania: Hosting aplikacji WFRSystem na dedykowanym serwerze wirtualnym wraz z zapewnieniem certyfikatu bezpieczeństwa ważnego przez min. 12 miesięcy z usługami administracyjnymi serwera i aktualizacją bibliotek i frameworków aplikacji do najnowszej wersji.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Zapytanie ofertowe na realizację w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy przez Wykonawcę zadania:  Hosting aplikacji WFRSystem na dedykowanym serwerze wirtualnym wraz z zapewnieniem certyfikatu bezpieczeństwa ważnego przez min. 12 miesięcy z usługami administracyjnymi serwera i aktualizacją bibliotek i frameworków aplikacji do najnowszej wersji.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.