Zamówienie Publiczne / ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRODUKCJĘ ORAZ EMISJĘ TELEWIZYJNEGO SPOTU REKLAMOWEGO O PRODUKTACH FINANSOWYCH WIELKOPOLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU SP. Z O.O. ORAZ LOKOWANIE WYWIADÓW EKSPERCKICH W TELEWIZYJNYM PAŚMIE NA ŻYWO

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Zapytanie ofertowe na produkcję oraz emisję telewizyjnego spotu reklamowego o produktach finansowych Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. oraz lokowanie wywiadów eksperckich
w telewizyjnym paśmie na żywo.

 

UWAGA

Informacja o unieważnieniu postępowania