Zamówienie Publiczne / Zapytanie ofertowe na produkcję filmów i spotów reklamowych na rzecz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.z siedzibą w Poznaniu

Zapytanie ofertowe na produkcję filmów i spotów reklamowych na rzecz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.z siedzibą w Poznaniu

UWAGA

Odpowiedzi na pytania co do treści Zapytania ofertowego

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zawiera załącznik pt.: „Odpowiedzi na pytania co do treści Zapytania ofertowego”

UWAGA

Zamawiający informuje, iż postępowanie zostało unieważnione

Załączniki: