Zamówienie Publiczne / Zapytanie ofertowe na obsługę informatyczną Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w roku 2018

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Zapytanie ofertowe na obsługę informatyczną Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w roku 2018

UWAGA

Odpowiedzi na pytania co do treści Zapytania ofertowego oraz informacja o przedłużeniu terminu do składania ofert do 29 grudnia do godziny 13:00

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zawiera załącznik pt.: „Odpowiedzi na pytania co do treści Zapytania ofertowego”

UWAGA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki: