Zamówienie Publiczne / Zapytanie ofertowe na obsługę informatyczną Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Zapytanie ofertowe na obsługę informatyczną Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.