Zamówienie Publiczne / Zapytanie ofertowe na bezgotówkowy zakup paliw, produktów i usług pozapaliwowych przy użyciu kart paliwowych na potrzeby eksploatacji samochodów służbowych Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w roku 2021

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Zapytanie ofertowe na bezgotówkowy zakup paliw, produktów i usług pozapaliwowych przy użyciu kart paliwowych na potrzeby eksploatacji samochodów służbowych Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w roku 2021.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.