Zamówienie Publiczne / Najem długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:”Najem długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

UWAGA

Zmiana treści SIWZ – zmiana terminu składania ofert

UWAGA

Zmiana treści SIWZ i sprostowanie

UWAGA

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ wraz z zawiadomieniem o zmianie treści SIWZ

UWAGA

Informacja z otwarcia ofert z dnia 23 stycznia 2018 roku

UWAGA

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Załączniki: