town

Świadczenie przez Pośredników Finansowych usługi pośrednictwa finansowego w zakresie udzielania poręczeń dla MŚP z województwa wielkopolskiego reporęczanych przez WFR

Świadczenie przez Pośredników Finansowych usługi pośrednictwa finansowego w zakresie udzielania poręczeń dla MŚP z województwa wielkopolskiego reporęczanych przez WFR

Postępowanie dostępne jest na platformie zakupowej pod adresem : https://wfr.eb2b.com.pl/open-auctions.html

 

Data utworzenia: 31.10.2019
Ostatnia aktualizacja: Administrator strony
Data aktualizacji: 31.10.2019 08:50