- Wielkopolski Fundusz Rozwoju WFR - https://www.wfr.org.pl -

Regionalne inteligentne specjalizacje dla Wielkopolski a eksport wielkopolskich firm

Przedsiębiorcy z Wielkopolski chcą eksportować swoje produkty i usługi nie tylko w Europie Zachodniej, ale również poza starym kontynentem. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się przede wszystkim rynki wschodzące, takie jak: azjatyckie, afrykańskie czy latynoamerykańskie. Wielkopolski Fundusz Rozwoju wspiera eksport wielkopolskich firm, szczególnie z sektora MŚP, które działają w obszarach określanych mianem tzw. inteligentnych specjalizacji.

Inteligentne specjalizacje szansą na eksport
W najbliższych latach największe szanse na eksport mają wielkopolskie firmy, których działalność związana jest z tzw. inteligentnymi specjalizacjami.