Przetargi dla PF

Świadczenie przez Pośredników Finansowych usługi pośrednictwa finansowego w zakresie udzielania poręczeń dla MŚP z województwa wiekopolskiego reporęczanych przez WFR

Postępowanie dostępne jest na platformie zakupowej pod adresem:
wfr.eb2b.com.pl/open-auctions.html