town

Linia finansowa - Wnioski i wzory dokumentów WFR

WAŻNE:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie WFR osobiście, bądź za pośrednictwem pełnomocnika lub innej osoby działającej w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy.

Osoba składająca dokumentację aplikacyjną musi okazać się ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
a w przypadku pełnomocnika lub innej osoby działającej w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy dodatkowo pełnomocnictwem
lub upoważnieniem do występowania w imieniu Wnioskodawcy w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

WAŻNE:
Do dokumentacji aplikacyjnej należy dołączyć podpisany przez Wnioskodawcę spis przedkładanych dokumentów.