Pośrednik / Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA powołany został z inicjatywy Marszałka Województwa w 2001 r. Misją funduszu jest rozwój i promowanie Województwa Wielkopolskiego jako regionu atrakcyjnego dla inwestorów i sprzyjającego aktywności gospodarczej poprzez świadczenie pomocy mikro, małym i średnim przedsiębiorcom w postaci udzielania poręczeń kredytów i pożyczek, leasingów, transakcji faktoringowych, wadiów przetargowych oraz gwarancji kontraktowych takich jak gwarancje należytego wykonania umowy, gwarancje usunięcia wad i usterek oraz rękojmie.

  1. PORĘCZENIE
  2. PORĘCZENIE INTERWENCYJNE - COVID-19

Oferty Pośrednika