Pośrednik / Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie działa rynku od stycznia 1992r. Przedmiotem działalności ARR SA w Koninie jest wsparcie informacyjne, szkoleniowe, doradcze i finansowe głównie na rzecz MMSP, w tym osób bezrobotnych z terenu woj. wielkopolskiego w zakresie ogólnie rozumianej przedsiębiorczości oraz pomocy publicznej. Wsparcie to ma na celu przede wszystkim ułatwić ww. dostęp do informacji z zakresu przedsiębiorczości i pomocy publicznej oraz do środków, które mogą wspierać ww. od 2019 roku ARR S.A. rozpoczęła działania w ramach procesu sprawiedliwej transformacji regionu Wielkopolski Wschodniej.

  1. POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA
  2. POŻYCZKA EKOENERGETYCZNA

Oferty Pośrednika