PRODUKT OFEROWANY PRZEZ POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH
Pożyczka Prorozwojowa
Wsparcie inwestycyjno–obrotowe z przeznaczeniem na podniesienie konkurencyjności
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa wielkopolskiego.
DLA KOGO?

Przedsiębiorcy z sektora MŚP (mikro-, mali, średni), działający w województwie wielkopolskim.

W JAKIM CELU?

Wsparcie finansowe ukierunkowane na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorców z sektora MŚP z obszaru województwa wielkopolskiego.

Co można sfinansować?

Realizację inwestycji oraz cele obrotowe, które pozytywnie wpływają na rozwój przedsiębiorstw z sektora MŚP negatywnie dotkniętych skutkami obecnej sytuacji gospodarczej.

Warunki Pożyczki Prorozwojowej

Kwota pożyczki
Kwota pożyczki
Od 10 000 zł
do 500 000 zł
Okres spłaty
Okres spłaty
Do 72 miesięcy
Okres karencji
Okres karencji
Do 6 miesięcy
Oprocentowanie
Oprocentowanie
rynkowe lub korzystniejsze niż rynkowe
Udział własny
Udział własny
Brak
Prowizje i opłaty
Prowizje i opłaty
Brak

Zabezpieczenie: ustalane w zgodzie z zasadami i regulacjami przyjętymi przez Pośrednika Finansowego z zastrzeżeniem, że ustanowione zostaną co najmniej dwa zabezpieczenia, przy czym obligatoryjną formę zabezpieczenia stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Wybierz pośrednika i skorzystaj z oferty

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z.o.o.