PRODUKT OFEROWANY PRZEZ POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH

Pożyczka Prorozwojowa

Wsparcie inwestycyjno–obrotowe z przeznaczeniem na podniesienie konkurencyjności
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa wielkopolskiego.
DLA KOGO?

Przedsiębiorcy z sektora MŚP (mikro-, mali, średni), działający w województwie wielkopolskim.

W JAKIM CELU?

Wsparcie finansowe ukierunkowane na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorców z sektora MŚP z obszaru województwa wielkopolskiego.

Co można sfinansować?

Realizację przedsięwzięć rozwojowych (wydatki inwestycyjne i/lub obrotowe, przy czym wydatki obrotowe nie mogą wynieść więcej niż 80% wartości pożyczki).

Warunki Pożyczki Prorozwojowej

Kwota pożyczki
Kwota pożyczki
Od 10 000 zł
do 500 000 zł
Okres spłaty
Okres spłaty
Do 72 miesięcy
Okres karencji
Okres karencji
Do 6 miesięcy
Oprocentowanie
Oprocentowanie
rynkowe lub korzystniejsze niż rynkowe
Udział własny
Udział własny
Brak
Prowizje i opłaty
Prowizje i opłaty
Brak

Zabezpieczenie: ustalane w zgodzie z zasadami i regulacjami przyjętymi przez Pośrednika Finansowego z zastrzeżeniem, że ustanowione zostaną co najmniej dwa zabezpieczenia, przy czym obligatoryjną formę zabezpieczenia stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Wybierz pośrednika i skorzystaj z oferty

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z.o.o.