PRODUKT OFEROWANY PRZEZ POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH

Pożyczka Hipoteczna

Środki finansowe dla MŚP na zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie Wielkopolski z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.
DLA KOGO?

Przedsiębiorcy z sektora MŚP (mikro-, mali, średni), działający w województwie wielkopolskim.

W JAKIM CELU?

Produkt finansowy o charakterze inwestycyjnym stanowiący wsparcie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP z obszaru województwa wielkopolskiego.

Co można sfinansować?

Zakup nieruchomości zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego, powiązany z prowadzoną działalnością.

Warunki Pożyczki Hipotecznej

Kwota pożyczki
Kwota pożyczki
Do 1 000 000 zł
Okres spłaty
Okres spłaty
Do 132 miesięcy
Okres karencji
Okres karencji
Do 12 miesięcy
Oprocentowanie
Oprocentowanie
Na warunkach rynkowych (minimum stopa bazowa + marża)
Udział własny
Udział własny
Od 10%
Prowizje i opłaty
Prowizje i opłaty
Do 2%

Zabezpieczenie: ustalane w zgodzie z zasadami i regulacjami przyjętymi przez Pośrednika Finansowego z zastrzeżeniem, że obligatoryjną formę zabezpieczenia stanowi co najmniej weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz hipoteka ustanowiona na nabywanej nieruchomości oraz, w przypadku nieruchomości zabudowanej, cesja praw z umowy ubezpieczenia tej nieruchomości oraz wyposażenia.

Wybierz pośrednika i skorzystaj z oferty

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego