PRODUKT OFEROWANY PRZEZ POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH

Poręczenie

Wsparcie w formie poręczeń transakcji o charakterze obrotowym i inwestycyjnym
dla przedsiębiorstw sektora MŚP z obszaru Wielkopolski.
DLA KOGO?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP z województwa wielkopolskiego poszukujące zabezpieczeń w formie poręczenia.

W JAKIM CELU?

Produkt finansowy stanowiący wsparcie poręczeniowe przeznaczone dla przedsiębiorstw z sektora MŚP z województwa wielkopolskiego.

Co można sfinansować?

Poręczenie dotyczy zabezpieczenia spłaty zobowiązań o charakterze:

  • inwestycyjnym (m.in. kredyt inwestycyjny, pożyczka inwestycyjna, leasing operacyjny i finansowy);
  • obrotowym (m.in. kredyt obrotowy, pożyczka obrotowa, faktoring, gwarancja bankowa, wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, należyte wykonanie umowy, usunięcia wad i usterek czy zwrotu zaliczki zamówienia publicznego).

Warunki Poręczenia

Maksymalna wartość poręczenia
Maksymalna wartość poręczenia
Do 1 000 000 zł
Poziom poręczenia
Poziom poręczenia
Maksymalnie 80% kwoty transakcji za wyjątkiem poręczeń kontraktowych
Okres obowiązywania poręczenia
Okres obowiązywania poręczenia
Transakcje inwestycyjne – max. 87 miesięcy
Transakcje obrotowe – max. 63 miesięcy
Oprocentowanie
Oprocentowanie
Rynkowe

Zabezpieczenie ustalane w zgodzie z zasadami i regulacjami przyjętymi przez Pośrednika Finansowego, z zastrzeżeniem, że obligatoryjną formę zabezpieczenia stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Wybierz pośrednika i skorzystaj z oferty

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA
POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.
Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu
Wielkopolskie Konsorcjum Poręczeniowe