PRODUKT OFEROWANY PRZEZ POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH
Poręczenie Interwencyjne
COVID-19
Wsparcie w formie poręczeń transakcji o charakterze obrotowym i inwestycyjnym dla przedsiębiorstw sektora MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.
DLA KOGO?

Przedsiębiorstw z sektora MŚP (mikro-, mali i średni) działających w województwie wielkopolskim, poszukujących wsparcia w zakresie poręczenia zobowiązań finansowych udzielanych przez inne instytucje finansowe, wadiów i poręczeń kontraktowych.

W JAKIM CELU?

Produkt finansowy stanowiący wsparcie poręczeniowe przeznaczone dla przedsiębiorstw z sektora MŚP z województwa wielkopolskiego negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

Co można sfinansować?

Poręczenie dotyczy zabezpieczenia spłaty zobowiązań o charakterze:

  • inwestycyjnym (m.in. kredyt inwestycyjny, pożyczka inwestycyjna, leasing operacyjny i finansowy);
  • obrotowym (m.in. kredyt obrotowy, pożyczka obrotowa, faktoring, gwarancja bankowa, wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, należyte wykonanie umowy, usunięcia wad i usterek, czy zwrotu zaliczki zamówienia publicznego).

Warunki Poręczenia Interwencyjnego COVID-19

Maksymalna wartość poręczenia
Maksymalna wartość poręczenia
Do 1 000 000 zł
Poziom poręczenia
Poziom poręczenia
Maksymalnie 80% kwoty transakcji za wyjątkiem poręczeń kontraktowych
Okres obowiązywania poręczenia
Okres obowiązywania poręczenia
Transakcje inwestycyjne – max. 87 miesięcy
Transakcje obrotowe – max. 63 miesięcy
Oprocentowanie
Oprocentowanie
Korzystniejsze niż rynkowe lub rynkowe

Zabezpieczenie ustalane w zgodzie z zasadami i regulacjami przyjętymi przez Pośrednika Finansowego, z zastrzeżeniem, że obligatoryjną formę zabezpieczenia stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Wybierz pośrednika i skorzystaj z oferty

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA