PRODUKT OFEROWANY BEZPOŚREDNIO
Pożyczka Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską
Wsparcie projektów rewitalizacji obszarów miejskich dofinansowanych w ramach WRPO 2014+, a realizowanych przez podmioty sektora publicznego i innych kwalifikowalnych odbiorców.
DLA KOGO?

Podmioty działające w województwie wielkopolskim, realizujące przedsięwzięcie inwestycyjne w ramach WRPO 2014+*

*Kategorię podmiotów wskazano w Karcie produktu, jako Kwalifikowani Ostateczni Odbiorcy, którzy spełniają kryteria określone w § 2 ust. 2 Regulaminu Pożyczki Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską

W JAKIM CELU?

Finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu uzyskania refundacji w ramach projektu dofinansowanego ze środków WRPO 2014+

Co można sfinansować?

Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane na terenie województwa wielkopolskiego oddziaływujące na obszary miejskie lub przyczyniające się do ich rozwoju

Warunki Pożyczki Dokończ i Spać Inwestycję Miejską

Kwota pożyczki
Do 2 000 000 zł*
Okres spłaty
Określany indywidualnie
Oprocentowanie

Od 8,17%*

Udział własny
Brak
Prowizje i opłaty
Brak
Rodzaj finansowania
Finansowanie brutto
Termin naboru
Nabór ciągły

*Z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota pożyczki nie może być większa niż pozostała do refundacji kwota dotacji zgodnie z Umową o dofinansowanie WRPO 2014+, pomniejszona o ewentualne korekty finansowe.

Jak skorzystać z pożyczki?

1
Pobierz dokumenty
2
Złóż wniosek o pożyczkę
3
Podpisz umowę

Zastanawiasz się nad wyborem odpowiedniego produktu?

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Skontaktuj się